Logo

Neb Heb Help / No One Left Out

Cymraeg / English

Neb Heb Help yw ymgyrch Crisis i newid y gyfraith yng Nghymru fel nad oes neb yn gorfod gwneud heb help digartrefedd oherwydd pwy ydynt, oherwydd lle maent yn byw nac oherwydd sut aethant yn ddigartref.

Gwelwyd cynnydd dros y blynyddoedd diwethaf i wella’r gyfraith yng Nghymru, ond ar hyn o bryd mae rhai pobl yn dal i golli allan ar gymorth tai.

Nid yw ond yn iawn i bobl sy’n ddigartref gael yr help y mae arnynt ei angen.  

Yn y cyfnod cyn etholiadau'r Senedd eleni, rydym wedi bod yn galw ar bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i ymrwymo i newid y gyfraith a sefydlu'r polisïau a dulliau gweithredu lleol sydd eu hangen i roi terfyn ar ddigartrefedd. Anfonodd cefnogwyr Crisis 18,740 o e-byst at ymgeiswyr Senedd ym mhob etholaeth a rhanbarth yng Nghymru fel rhan o’n hymgyrch #NebHebHelp, yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i sicrhau bod neb heb help digartrefedd.

Dydy yr ymgyrch ddim yn dod i ben yma. Gwnewch yn siwr bod chi wedi tanysgrifio fel e-ymgyrchydd i gael y wybodaeth diweddaraf am sut i ymuno a'r galwad am newid i'r gyfraith i gadarnhau does neb yn gwynebu'r digartrefedd sydd heb help.

Cofrestrwch fel e-ymgyrchydd

Teclyn rhyngweithiol Neb Heb Help

Dychmygwch eich bod chi’n wynebu digartrefedd yng Nghymru. A fyddech chi’n cael eich gadael heb gymorth neu ydych chi’n gallu cael cymorth gan eich cyngor i ddod o hyd i gartref sefydlog?

Penderfynwch chi 

 

Mynd i’r teclyn

Lawrlwythiadau

 


Adroddiad Neb Heb Help

Darllenwch adroddiad Crisis ar y mater 


 

 


Crynodeb Ymgyrch

Rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch 


 

 


Maniffesto

Galwadau ehangach Crisis ar gyfer yr etholiadau 


 

Newyddion

All parties in Wales must commit to making ending homelessness and helping people into safe and stable housing a priority in this election. Yn etholiadau hyn, mae rhaid i wleidyddion ymrwymo at roi terfyn ar ddigartrefedd a sicrhau bod helpu pobl i sicrhau tai diogel a sefydlog yn flaenoriaeth.


27/04/2021

“Being told you don’t belong to a place that you’ve lived for 30 years is pretty tough to listen...


30/03/2021

All parties in Wales must commit to making ending homelessness and helping people into safe and stable housing a priority in this election. Yn etholiadau hyn, mae rhaid i wleidyddion ymrwymo at roi terfyn ar ddigartrefedd a sicrhau bod helpu pobl i sicrhau tai diogel a sefydlog yn flaenoriaeth.


29/03/2021