Logo

Sut all Crisis eich helpu chi yn Ne Cymru

Os ydych yn ddigartref, wedi bod yn ddigartref yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf neu mewn perygl o fod yn ddigartref, gallwn ni eich helpu chi.

I ni, golyga digartref cysgu ar y stryd neu fyw mewn hostel, lloches neu noddfa. Mae hefyd yn golygu byw mewn tai â chymorth gan eich bod chi wedi bod yn ddigartref, syrffio soffa neu’n byw gyda theulu/ffrindiau gan nad oes gennych unman arall i fynd. A gallai olygu byw mewn Gwely a Brecwast, sgwat neu unrhyw lety dros dro arall.

Beth rydym yn cynnig

  • Dysgu, addysg a hyfforddi sgiliau
  • Dod o hyd i waith ac ymgeisio am swyddi
  • Dod o hyd i gartref ac ymgartrefu’n dda
  • Gofalu am eich iechyd a’ch lles
  • Gwirfoddoli a chwrdd â phobl newydd.

Cymerwch olwg ar yr amserlen am wybodaeth am ein dosbarthiadau.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ddarganfod rhagor, neu os ydych yn weithiwr cymorth a hoffech gyfeirio rhywun, gallwch gysylltu â ni drwy gwblhau’r ffurflen isod a byddwch yn clywed gennym o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 

Your details will only be used to process your enquiry and will not be used for marketing purposes.